Điện tim nhịp Tim nhịp Xoang Xung - trái tim

191.05 KB | 3157*1337

Điện tim nhịp Tim nhịp Xoang Xung - trái tim: 3157*1337, Góc, Đơn Sắc Nhiếp ảnh, Văn Bản, Logo, Đơn Sắc, Dòng, Đen Và Trắng, điện Tim, Nhịp Tim, Trái Tim, Nhịp Xoang, Xung, Tim Mạch, Nhịp Tim Thay đổi, Y Học, Máy đo Huyết áp, Huyết áp, Bệnh, Tâm Thu, Tim Giám Sát, Parker, đối Tượng, sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

191.05 KB | 3157*1337