lá dương xỉ - Lá dương xỉ 5000-pixel, cuộn tròn, màu xanh lá cây, nền đen, miền công cộng

Lá Dương Xỉ - Lá dương xỉ 5000-pixel, cuộn tròn, màu xanh lá cây, nền đen, miền công cộng

Người đóng góp: keauna
nghị quyết: 2256*3812 xem trước
Kích cỡ: 6.72 MB
Lá Dương Xỉ Xanh Lá Lá Cuộn Tròn Tĩnh Mạch Trên Lá Cây Dương Xỉ Hình ảnh Miền Công Cộng Lá Kết Cấu Lá độ Phân Giải Cao Nền đen Nhiếp ảnh Tự Nhiên
Hình ảnh tương tự

Kì nghỉ