Viên chiên giòn kiểu nhật gà Chiên Pakora khoai tây chiên - chip

0.66 MB | 800*454

Viên chiên giòn kiểu nhật gà Chiên Pakora khoai tây chiên - chip: 800*454, Món, Thực Phẩm Chiên, Thức ăn, Pakora, ẩm Thực Pakistan, Phung Phí, Gà Rán, động Vật Nguồn Thực Phẩm, Công Thức, Thịt Gà, Thực Phẩm Châu á, ấn độ ẩm Thực, Thịt Viên, Viên Chiên Giòn Kiểu Nhật, Gà, Khoai Tây Chiên, Gà Như Thức ăn, Chiên, Khoai Tây, Phi Lê, Giòn, Chip, sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

0.66 MB | 800*454