Buffet thịt Nướng, thức Ăn Khay làm Hỏng món - Tiệc đứng

0.49 MB | 1000*656

Buffet thịt Nướng, thức Ăn Khay làm Hỏng món - Tiệc đứng: 1000*656, Món, Thịt, động Vật Nguồn Thực Phẩm, Thức ăn, Bạn, Thịt Nướng, đồ Nấu Nướng Phụ Kiện, Thiết Bị Nhà Bếp, Liên Lạc Nướng, Tiệc đứng, Khay, Lò Hâm, Thép Không Gỉ, Phục Vụ, Thép, Đồ Nấu Nướng, Nhà Bếp, Gastronorm Kích Thước, Nấu ăn, Người Phục Vụ, Thức ăn Uống, sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

0.49 MB | 1000*656