Thí nghiệm đầu đốt hóa chất cốc lửa hóa học - Cốc thủy tinh với vụ nổ lửa đầy màu sắc

Đầu đốt Hóa Học - Cốc thủy tinh với vụ nổ lửa đầy màu sắc

Người đóng góp: shl2
nghị quyết: 3164*3460 xem trước
Kích cỡ: 1.81 MB
Đầu đốt Hóa Học Thí Nghiệm Hóa Học Lửa Cóc Thủy Tính Ngọn Lửa Khoa Học Phòng Thí Nghiệm Phản ứng Hóa Học Nhiệt
Hình ảnh tương tự

Kì nghỉ