thành phố - Burj Khalifa thống trị đường chân trời thành phố trong phản ánh

Burj Khalifa - Burj Khalifa thống trị đường chân trời thành phố trong phản ánh

Người đóng góp: riepas
nghị quyết: 2832*4300 xem trước
Kích cỡ: 2.03 MB
Burj Khalifa Tòa Nhà Chọc Trời Thành Phố Tòa Cao ốc Cao Nhất Tối Nền Sự Phản ánh Kiến Trúc Dubai Mốc Kiến Trúc Hiện đại
Hình ảnh tương tự

Kì nghỉ