Ẩm thực châu âu MenuCard nhà Hàng - Đơn phương tây thiết kế

15.56 MB | 4370*3366

Ẩm thực châu âu MenuCard nhà Hàng - Đơn phương tây thiết kế: 4370*3366, Công Thức, Thương Hiệu, ẩm Thực Châu âu, đón, Nhà Hàng, Thức ăn, Thiết Kế đồ Họa, Khách Sạn, Món, Thiết Kế Trang Web, Tải Về, Nhà Hàng Thức ăn Nhanh, Công Thức Nấu ăn Khách Sạn, đơn Khách Sạn, Thực đơn, đơn Nhà Hàng, điểm Thực đơn, đơn Phương Tây, Phía Tây Công Thức Nấu ăn, Thức ăn Phương Tây Hall, Công Thức Nấu ăn, điểm, Phía Tây, đại Sảnh, Nhà Hàng đơn, đơn Thiết Kế, đơn Mẫu, đơn Bar, Phong Cách Phương Tây, sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

15.56 MB | 4370*3366