Nhịp xoang điện tim trái Tim nhịp nhanh Xoang Nhĩ - nhịp điệu

15.81 KB | 800*600

Nhịp xoang điện tim trái Tim nhịp nhanh Xoang Nhĩ - nhịp điệu: 800*600, âm Mưu, Góc, Khu Vực, Văn Bản, Thương Hiệu, Sơ đồ, Dòng, Công Nghệ, Nhịp Xoang, điện Tim, Trái Tim, Nhịp Nhanh Xoang, Tòa án, Nhì, Nút Xoang, PR Khoảng Thời Gian, P Sóng, Xoang, Chu Kỳ Tim, Rối Loạn Nhịp Tim, Qt, Nhịp Tim, Tâm Thu, đối Tượng, sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

15.81 KB | 800*600